Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 26 2012

io89
5142 7da6 390
Reposted byamagicalplace amagicalplace

January 24 2012

io89
io89
5279 dc90 390
Reposted fromSzpadyzor Szpadyzor viadelikatnienie delikatnienie
io89
6765 daa2 390
Reposted fromgab-rys gab-rys viadelikatnienie delikatnienie
io89
żeby tak móc zostać w łóżku z laptopem i herbatą do końca dnia. albo miesiąca. albo roku.
— ja, osobiście.
io89
5503 1bb7 390
every morning.
Reposted fromlifesucks lifesucks viadelikatnienie delikatnienie
io89
io89
io89
9583 bd01 390
io89
0336 8f3c 390
7442 ee7e
io89
io89
6155 915d 390
Reposted fromcycokarol cycokarol viadelikatnienie delikatnienie
io89
io89
1487 c442 390
Reposted fromayati ayati viadelikatnienie delikatnienie
io89
8511 4edc 390
Reposted fromwsukience wsukience viadelikatnienie delikatnienie

January 22 2012

io89
9065 b9ea
Reposted fromzbiorliterek zbiorliterek
io89
To życie minie jak zły sen
Jak tragifarsa, komediodramat
A gdy się zbudzę, westchnę - cóż
To wszystko było chyba... zamiast
Lecz póki co w zamęcie trwam
Liczę na palcach lata szare
I tylko czasem przemknie myśl
Przecież nie jestem tu za karę.
— Edyta Geppert
Reposted fromaaleksandraa aaleksandraa
io89
9009 607c 390
Reposted fromluny luny viarenegacka renegacka
io89
1669 f151 390
Reposted fromretaliate retaliate viarenegacka renegacka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl